Mateusz Pociask

Mateusz Pociask

Stanowisko: Partner Zarządzający
Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY, Lider Zespołu Podatków Korporacyjnych. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w usługach doradztwa podatkowego dla największych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. Specjalizuje się w opracowywaniu oraz wdrażaniu złożonych rozwiązań podatkowych dla wiodących podmiotów z branży finansowej, energetycznej i paliwowo-gazowej w Polsce. Mateusz jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

Lista wpisów tego autora

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek comiesięcznego składania deklaracji VAT wraz z rejestrem sprzedaży i zakupu w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) obejmie wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Od sierpnia 2016 r. obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorstw. Wymóg JPK jest odpowiedzią na zmiany w obszarze kontroli podatkowych, które dzięki technologii IT będą prowadzone […]


Od 1 stycznia 2016 r. zastosowanie zwolnienia podatkowego dywidend wypłacanych do i otrzymywanych od spółek z Unii Europejskiej będzie wymagało zdania testu nowej klauzuli. Prezydent 27 października 2015 r. podpisał nowelizację wprowadzającą klauzulę ograniczającą zwolnienie podatkowe dywidend, tzw. zz. Dotychczas dywidendy nie podlegały opodatkowaniu, zasadniczo jeśli spełnione były obiektywne warunki (posiadanie pakietu co najmniej 10% […]


Już od stycznia 2016 roku obowiązująca ulga na nowe technologie zostanie zastąpiona nową formułą, tj. ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Obowiązująca obecnie ulga na nowe technologie zostanie zastąpiona nową formułą, tj. ulgą na działalność badawczo-rozwojową. W ramach nowych regulacji, ustawodawca przewidział możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o następujące wydatki kwalifikowane: wynagrodzenia pracownicze wraz z narzutami dotyczące pracowników zatrudnionych […]


Przez ostatnie 25 lat wraz z rozwojem gospodarki system CIT intensywnie się w Polsce zmieniał, zmierzając w kierunku obniżenia stawki podatkowej z jednoczesną próbą rozszerzenia zakresu opodatkowania i uszczelnienia systemu podatkowego. Mówiąc o tendencji zmierzającej do uszczelnienia systemu CIT, nie sposób nie zauważyć planowanych zmian dotyczących CFC (ang. Controlled Foreign Corporation) oraz cienkiej kapitalizacji, a […]