Mateusz Małota

Mateusz Małota

Stanowisko: Młodszy Prawnik
Mateusz jest młodszym prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w instytucjach publicznych oraz w kancelariach prawnych, zajmujących się obsługą prawną krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. W obszarze jego zainteresowań zawodowych leży prawo handlowe, prawo pracy oraz prawo Unii Europejskiej. Mateusz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego zorganizowanej przez British Law Centre. Obecnie odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posługuje się biegle prawniczym językiem angielskim.

Lista wpisów tego autora

Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tzw. ustawa o przewadze kontraktowej). Zgodnie z uzasadnieniem, ustawa ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności.


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polskie przepisy uniemożliwiające przenoszenie siedziby spółki za granicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie o sygnaturze C-106/16 orzekł, że istniejący na gruncie prawa polskiego bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacji spółki w celu przeniesienia jej siedziby za granicę jest sprzeczny z unijną […]