Mateusz Machalski

Mateusz Machalski

Stanowisko: Menedżer
Mateusz jest Menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

Jak wynika z doniesień prasowych, pod wpływem krytycznych uwag, który wpływały po opublikowaniu projektu wprowadzającego mechanizm podzielonej płatności, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli skrócenie terminu na uwolnienie środków z rachunku VAT z 90 do 60 dni. Przypomnijmy, że wskutek wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment), nabywca będzie miał możliwość dokonania przelewu na rachunek bieżący sprzedającego oraz […]


Jak wynika z projektu ustawy wprowadzającej system podzielonej płatności, w przypadku podjęcia przez nabywcę decyzji o skorzystaniu ze split payment dostawca wystawiający faktury będzie otrzymywał jedynie kwotę netto na swój bieżący rachunek, podczas gdy kwota VAT będzie przekazywana na specjalny rachunek należącym również do niego. Dostawca nie będzie mógł jednak swobodnie korzystać ze środków znajdujących […]


Jednym ze etapów implementacji mechanizmu split payment będzie wprowadzenie zmian do Prawa bankowego, które zobowiążą banki do automatycznego założenia rachunku VAT dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (dotyczy to już założonych kont jak i rachunków otwieranych w przyszłości). Projekt zakłada także, że posiadacz konta dokonujący płatności VAT z tego dedykowanego rachunku przed ustawowym terminem zapłaty podatku uzyska […]