Mateusz Kisiel

Mateusz Kisiel

Stanowisko: Starszy Konsultant
Mateusz jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się głownie realizacją projektów w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym.

Lista wpisów tego autora

Czynności wykonywane przez Centrum Sportu mogą podlegać zwolnieniu z VAT jako usługi ściśle związane ze sportem. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. I SA/Po 340/18. Sprawa dotyczyła gminy, która realizuje zadania własne z zakresu kultury fizycznej za pomocą własnej jednostki budżetowej. Gmina poprzez Centrum Sportu […]


Konieczność odprowadzenia podatku od otrzymanego dofinansowania uzależniona jest od charakteru dotacji i okoliczności faktycznych danej sprawy. Kwestia opodatkowania dotacji budzi w ostatnim czasie wiele wątpliwości. W prawomocnym wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 2056/17. Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w kwestii opodatkowania dotacji udzielonej na promocję marki. Sprawa dotyczyła Gminy Uniejów, […]