Marta Zakrocka

Marta Zakrocka

Stanowisko: Starszy Konsultant
Marta jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

Jak wynika z Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, zawarcie umowy dostawy towarów z wieloletnim i sprawdzonym kontrahentem nie wyklucza możliwości zarzucenia podatnikowi braku należytej staranności w VAT.


Wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności (split payment) ma na celu ochronę najistotniejszego źródła dochodów budżetu państwa, jakim jest podatek od towarów i usług (VAT), poprzez zwiększenie skuteczności ściągalności tego podatku. Rzeczony mechanizm – zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o VAT z 12 maja 2017 r. – ma być stosowany fakultatywnie przez podatników VAT nabywających towary […]