Marta Kruszewska

Marta Kruszewska

Stanowisko: Senior
Marta jest seniorem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie doradztwa przy restrukturyzacjach. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo.

Lista wpisów tego autora

Na początku kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące zasad rozliczania na gruncie podatków dochodowych samochodów osobowych, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Objaśnienia dotyczą przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., które w znacznym stopniu zmieniły zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na firmowe samochody osobowe.


Już w kwietniu 2020 r. do polskiego porządku prawnego mogą wejść nowe przepisy implementujące Dyrektywę ATAD 2. Interpretacja nowych przepisów i ich przyszłe stosowanie będzie bez wątpienia istotnym wyzwaniem dla podatników dokonujących transakcji transgranicznych. W przypadku ich uchwalenia, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni na nowo rozważyć kwalifikację wielu ponoszonych kosztów lub osiąganych przychodów aby odpowiednio przygotować się na ewentualną kontrolę.


Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku. Równocześnie opublikowano aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO.