Marta Kruszewska

Marta Kruszewska

Stanowisko: Senior
Marta jest seniorem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie doradztwa przy restrukturyzacjach. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo.

Lista wpisów tego autora

Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku. Równocześnie opublikowano aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO.