Marta Kruszewska

Marta Kruszewska

Stanowisko: Senior
Marta jest seniorem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie doradztwa przy restrukturyzacjach. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo.

Lista wpisów tego autora

Ustawodawca zamierza zmienić zasady rozliczania samochodów osobowych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, zarówno w odniesieniu do samochodów będących własnością podatnika, czy też wykorzystywanych w oparciu o umowę leasingu, najmu lub inną o podobnym charakterze.


Wydarzenia ostatnich dni ugruntowały pogląd, że do przychodów z zysków kapitałowych należy kwalifikować jedynie środki wygenerowane przez prawa majątkowe nabyte od innego podmiotu.