Mariusz Kozłowski

Mariusz Kozłowski

Stanowisko: Associate Partner
Mariusz Kozłowski jest Associate Partnerem w Zespole Cen Transferowych EY. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. W ciągu 12 lat doradztwa z zakresu cen transferowych zaangażowany był w realizację ponad dwustu projektów, w tym m.in. w zakresie negocjowania uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów, opracowywania modeli cen transferowych, w tym wskazania optymalnych struktur prowadzenia modelu biznesowego, strukturyzacji transakcji z wykorzystaniem wartości niematerialnych, doradztwa w zakresie rynkowych mechanizmów rozliczeń wewnątrzgrupowych transakcji towarowych, usługowych, niematerialnych, finansowych, doradztwa w zakresie alokacji dochodu do zakładu, wsparcia w zakresie postępowań podatkowych dotyczących cen transferowych, przeglądu ryzyk w zakresie cen transferowych, opracowywania systemów dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz opracowywania dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji. Mariusz jest absolwentem Wydziału Zarządzania (specjalizacja rachunkowość) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (specjalizacja finanse przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest również autorem publikacji książkowych i prasowych (w kraju i zagranicą) oraz prelegentem prowadzącym szkolenia z cen transferowych.

Lista wpisów tego autora

Rośnie liczba i skuteczność kontroli skarbowych w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Łączne doszacowanie w obszarze cen transferowych (czyli zwiększenie podstawy do opodatkowania oraz zmniejszenie straty podatkowej) w ubiegłym roku wyniosło ponad 1 mld PLN. Biorąc pod uwagę liczbę zakończonych kontroli w tym obszarze oznacza średnie doszacowanie na poziomie ok. 24 mln PLN (dla […]


Niedawno w polskim systemie podatkowym pojawiły się przepisy, które pozwalają kontrolującym i podatnikom dołożyć należytej staranności do weryfikacji tego, czy transakcje restrukturyzacyjne, czy też przekształcenia odbywające się w ramach grup kapitałowych odbywają się zgodnie z praktyką rynkową. Urzędnicy podczas kontroli będą zwracać uwagę na kilka istotnych kwestii. Wysłuchaj wypowiedzi:


Wspólne Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych opublikowało Report on Compensating Adjustments – wytyczne dotyczące mechanizmu korekt cen transferowych (tzw. compensating  adjustment). Raport ten zawiera praktyczne wskazówki dla administracji podatkowych oraz podatników będących członkami UE w zakresie traktowania korekt cen transferowych. Warto je poznać. Korekty cen transferowych najczęściej wiążą się z transakcjami wewnątrzgrupowymi, w których […]


30 stycznia 2014 r. został opublikowany przez OECD roboczy Raport z proponowanymi zmianami w zakresie dokumentowania cen transferowych – Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Docelowo zmiany te mają zastąpić obecny rozdział V Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych poświęcony dokumentowaniu transakcji wewnątrzgrupowych. 24 lutego upływa termin zgłaszania uwag do Raportu, a wrzesień […]