Marcin Węgrzyński

Marcin Węgrzyński

Stanowisko: Menedżer
Marcin jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, członek zespołu Business Tax Advisory. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Marcin jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer licencji 13067). Posiada doświadczenie w zakresie: ·        Doradztwa w obszarze zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości ·        Wsparcia w ramach kontroli podatkowych oraz postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi  ·        Doradztwa w zakresie restrukturyzacji i podatkowych struktur optymalizacyjnych ·        Doradztwa w zakresie cen transferowych ·        Bieżącego doradztwa podatkowego, w tym w szczególności dla klientów z branży produkcyjnej oraz energetycznej ·        Przeprowadzania kompleksowych przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację obszarów ryzyka i możliwości optymalizacji bieżących rozliczeń ·        Realizacji projektów w zakresie wdrożenia procedur podatkowych oraz procedur ograniczających ryzyko osobiste karne skarbowe ·        Przeprowadzania przeglądów typu due diligence

Lista wpisów tego autora

Publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na pytania uczestników webcastu dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu za rozliczenia podatkowe. Wyjaśniamy m.in. czy pełnomocnik niebędący członkiem zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności, oraz  wskazujemy na zagadnienia odpowiedzialności członka zarządu wynikającej z ostatniej nowelizacji ustawy AML.


Publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na pytania uczestników webcastu dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu za rozliczenia podatkowe. Wyjaśniamy m.in. czy zapis w statucie spółki, mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności majątkowej członków jej zarządu, skutecznie wyłącza tę odpowiedzialność, oraz czy organy skarbowe są uprawnione do zablokowania osobistych rachunków bankowych członków zarządu.


Jak kształtuje się odpowiedzialność prokurenta spółki kapitałowej? Na jakiej zasadzie kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki komplementariusza za zaległości podatkowe spółki komandytowej? – na te i inne pytania uczestników webcastu odpowiedzi udzielają eksperci EY.


Jak wynika z wydawanych w ostatnim czasie wyroków sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA z 20 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3011/17 oraz z 18 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1369/18), zarówno byli, jak i obecni członkowie zarządu spółek kapitałowych coraz częściej zobowiązywani są do uregulowania z własnego majątku zaległości podatkowych spółek, które powstały w czasie sprawowania przez nich swojej funkcji.