Marcin Opiłowski

Marcin Opiłowski

Stanowisko: Associate Partner
Marcin zajmuje stanowisko Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Podatków Międzynarodowych. Współpracę z EY rozpoczął w 2002 roku. Jego doświadczenie obejmuje m.in. udział w międzynarodowych i krajowych strukturyzacjach fuzji i przejęć, doradztwo dla ponad 100 międzynarodowych klientów, głównie z sektora finansowego, w szczególności z zakresu opodatkowania międzynarodowego, podatku dochodowego oraz podatków od towarów i usług, jak również podatku od czynności cywilno-prawnych. Jest twórcą szeregu efektywnych podatkowo rozwiązań, w tym wykorzystujących instrumenty finansowe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany doradca podatkowy. Autor i współautor publikacji prasowych i książkowych o tematyce podatkowej, m.in. współautor „Komentarza do Modelowej Konwencji OECD w zakresie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” pod redakcją prof. Bogumiła Brzezińskiego.

Lista wpisów tego autora

Termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami za 2017 r. upływa 3 kwietnia 2018 r. Pragniemy przypomnieć, że zostały ostatnie dni na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Podmioty zobowiązane Do złożenia informacji ORD-U obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły w […]


Co CFO powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w obszarze CIT? Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) opuścił Parlament i został przekazany Prezydentowi do podpisu. Zgodnie z projektem, nowe zasady powinny obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami). By tak się stało, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta i […]


Ministerstwo Finansów identyfikuje przypadki, w których zastosowanie zwolnienia z podatku dla dywidend może podlegać klauzuli antyabuzywnej GAAR. Ministerstwo Finansów opublikowało 3 listopada 2017 r. komunikat dotyczący sytuacji potencjalnych nadużyć stosowania zwolnienia z podatku u źródła (WHT) od dywidend wypłacanych przez polskie spółki do spółek pośredniczących, które nie mają celu biznesowego lub wystarczającej treści ekonomicznej. Od […]


Posłowie chcą, by podmioty posiadające decyzję o APA nie były objęte ograniczeniem do 5% EBITDA w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wybrane usługi niematerialne. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpatrywali dziś projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który ma wejść w życie w 2018 r. Posłowie zgłosili poprawkę umożliwiającą […]


14 listopada sejmowa Komisja Finansów Publicznych opublikowała zmieniony projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawę – Ordynacja podatkowa. W dniu 15 listopada Sejm uchwalił ustawę i przekazał ją do Senatu. Następnie, w dniu 16 listopada, senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaakceptowała (bez […]