Marcin Moskal

Marcin Moskal

Stanowisko: Starszy Konsultant
Marcin jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, zajmując się przede wszystkim zagadnieniami proceduralnymi (postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne), reprezentacją podatników w sporach z władzami podatkowymi czy wsparciem w toku kontroli podatkowych. Jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Marcin ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista wpisów tego autora

Ustawa wprowadzi możliwość mediacji ułatwiającej komunikację podatnika z urzędem skarbowym. Sprawy podatkowe ze swej natury długo uchodziły za „nienegocjacyjne”, a ich rozstrzyganie w drodze konsensusu między organem podatkowym a podatnikiem przyjmowano jako niedopuszczalne. Po kilku latach dyskusji opublikowano właśnie projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który wprowadza nieznane dotychczas formy załatwiania spraw podatkowych. Czy odpowiedzą one na […]


W sytuacji gdy interpretacja indywidualna była uzyskana przez podmiot podlegający łączeniu, ochrona z niej wynikająca może przysługiwać również następcy prawnemu (niezależnie od tego czy poprzednik prawny zastosował się do uzyskanej interpretacji). Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku z dnia 8 września 2016 r., sygn. II FSK 2210/14 rozszerza zakres ochrony przysługujący następcy prawnemu z tytułu […]