Marcin Kaleta

Marcin Kaleta

Stanowisko: Starszy Menedżer
Marcin jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od początku swojej kariery zawodowej w 2007 r. zajmuje się postępowaniami podatkowymi oraz sądowymi. Dzięki temu posiada bogate doświadczenie w różnych formach wsparcia klientów w trakcie sporów z władzami podatkowymi. Reprezentuje podatników w czasie kontroli podatkowych i w toku postępowania podatkowego, jak również reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Marcin jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2007 r.) oraz radcą prawnym od 2011 r. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu postępowania podatkowego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Lista wpisów tego autora

W sytuacji gdy interpretacja indywidualna była uzyskana przez podmiot podlegający łączeniu, ochrona z niej wynikająca może przysługiwać również następcy prawnemu (niezależnie od tego czy poprzednik prawny zastosował się do uzyskanej interpretacji). Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku z dnia 8 września 2016 r., sygn. II FSK 2210/14 rozszerza zakres ochrony przysługujący następcy prawnemu z tytułu […]


Planowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet zmian, ma wprowadzić do polskiego systemu ochronę wynikającą z zastosowania się do ugruntowanej praktyki interpretacji przepisów prawa. Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorcy będą mieli zapewnioną ochronę przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy władzy publicznej, w zakresie w jakim działali oni w zaufaniu do ugruntowanej […]


Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzić pakiet zmian, które mają na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Jedną z zaproponowanych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest prawo przedsiębiorcy do powoływania się na pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów udzieloną innemu przedsiębiorcy w takim samym stanie faktycznym. Zgodnie z ustawą […]


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy (z dnia 1 lipca 2016 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Pakiet proponowanych zmian autorstwa Ministra Rozwoju ma na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Poniżej przedstawiamy pokrótce zaproponowane zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, […]


Podatnicy, którzy wnieśli do spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) wkład niepieniężny mogą ubiegać się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – wynika z korzystnej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE. W dniu 18 grudnia 2014 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Niilo Jääskinen przedstawił opinię w sprawie Drukarni Multipress sp. z […]