Marcin Grott

Marcin Grott

Stanowisko: Radca Prawny
Radca prawny oraz doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza zwłaszcza w prawnych kwestiach stosowania oraz wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Tematyką tą zajmuje się zawodowo od 2006 r. Zanim dołączył do kancelarii pełnił w jednym z ogólnopolskich banków przez ponad sześć lat funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Wcześniej przez prawie pięć lat pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie m.in. prowadził postępowania administracyjne dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym, wdrożeniach i kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych zarówno na potrzeby pojedynczych podmiotów, jak i grupy kapitałowej. Specjalizuje się w opiniowaniu m.in. produktów i usług bankowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych, przepisów wewnętrznych, regulaminów oraz umów. Reprezentował instytucję finansową przed sądem administracyjnym, jak również wielokrotnie w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Lista wpisów tego autora

Decyzja, którą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę pieniężną w wysokości ponad 940 tys. zł, jest kolejnym istotnym rozstrzygnięciem dotyczącym warunków prywatności, które należy zapewnić, żeby móc wtórnie wykorzystać w celach zarobkowych dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych. Istotne jest, że kara została nałożona za niedopełnienie obowiązku informacyjnego  (na podstawie art. 14 RODO), […]