Magdalena Żurowska

Magdalena Żurowska

Stanowisko: Starszy prawnik
Magdalena jest aplikantem radcowskim i starszym prawnikiem w kancelarii EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy). Karierę zawodową rozpoczynała w kancelariach prawnych zajmujących się w obsługą dużych przedsiębiorstw obrotu, spółek z sektora paliwowego oraz spółek obrotu. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa energetycznego, regulacji dotyczących obrotu paliwami i energią, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz postępowaniu administracyjnym. Wspiera przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem URE, Ministrem Energii i innymi organami. Gościnnie prowadzi zajęcia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystką Freie Universität w Berlinie.

Lista wpisów tego autora

Komisja Europejska wezwała dziewięć państw członkowskich (wśród nich Polskę) do wprowadzenia przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Może to przyspieszyć prace nad ustawą o elektromobilności Polska, obok Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Malty, Rumunii i Szwecji nie dokonała do tej pory pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. (2014/94/UE), […]


40 proc. firm nie złożyło w terminie sprawozdania o rodzajach i ilości paliw ciekłych przekraczających granicę Nowelizacja Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i podmioty przywożące nowy obowiązek sprawozdawczy. Do 20 sierpnia 2017 r. firmy te miały czas na złożenie w Urzędzie […]


30 września 2017 r. mija termin na przeprowadzenie pierwszego obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów za inwestycje zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 30.09.2016. 1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadziła szereg zmian do systemu wydawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”), jak również […]