Magdalena Zalech

Magdalena Zalech

Stanowisko: Starszy Menedżer
Magdalena jest starszym menedżerem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Projekty realizowane przez Magdalenę obejmują doradztwo w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, opracowywania efektywnych podatkowo struktur własnościowych, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Magdalena specjalizuje się także w tematyce związanej z BEPS. Magdalena ukończyła studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Lista wpisów tego autora

W dniu dzisiejszym (25 czerwca) weszło w życie rozporządzenie zgodnie z którym obowiązek poboru WHT według ustawowych stawek 19% lub 20%, niezależnie od ulg dostępnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowej implementacji dyrektyw Unii Europejskiej (PSD / IRD), zostanie ponownie odroczony o pół roku – czyli do końca grudnia 2020 r.


Termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami za 2017 r. upływa 3 kwietnia 2018 r. Pragniemy przypomnieć, że zostały ostatnie dni na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Podmioty zobowiązane Do złożenia informacji ORD-U obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły w […]


Wielostronna Konwencja może wejść w życie już w 2018 r. ze skutkiem dla podatników od stycznia 2019 r. Firmy powinny rozpocząć przygotowania do zmian. Zgodnie z informacją opublikowaną przez OECD, 23 stycznia 2018 r. Polska, jako czwarty kraj na świecie, złożyła dokument ratyfikacji Wielostronnej Konwencji (tzw. MLI)* do depozytariusza, tj. Sekretarza Generalnego OECD. Procedurę zakończyły też […]


Co CFO powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w obszarze CIT? Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) opuścił Parlament i został przekazany Prezydentowi do podpisu. Zgodnie z projektem, nowe zasady powinny obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami). By tak się stało, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta i […]


Biorąc pod uwagę zakres zmian, już dziś warto zweryfikować potencjalny wpływ MLI na rozliczenia podatkowe spółek działających w grupach międzynarodowych. Prezydent ratyfikował Wielostronną Konwencję*, za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie. Ustawa ratyfikująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw 14 listopada 2017 r., co oznacza że zmiany w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą wejść […]