Magdalena Głowacka

Magdalena Głowacka

Stanowisko: Starszy Konsultant
Magdalena jest Starszym Konsultantem w EY w zespole People Advisory Service w Warszawie, do którego dołączyła na początku 2016 r. Magdalena jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych BHP oraz Podyplomowych Studiów Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Magdalena specjalizuje się w projektach optymalizacji kosztów związanych z regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, w tym związanych z ubezpieczeniem wypadkowym. Przeprowadziła ponad sto przeglądów związanych z optymalizacją wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe wpłaconej przez Spółki do ZUS. Przez ponad 2 lata była odpowiedzialna za przegląd procedur i przeprowadzanie wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Magdalena brała udział w projektach w zakresie: global mobility, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenia społeczne, opracowanie systemów wynagrodzeń, w szczególności dla kadry kierowniczej, HR Due Diligence, optymalizacja procesów zatrudnienia, kadr i płac oraz funduszy emerytalnych. W portfelu jej klientów znajdują się międzynarodowe korporacje, a także polskie firmy prywatne i publiczne.

Lista wpisów tego autora

Zmiana rozporządzenia dotyczącego składek wypadkowych może spowodować zmniejszenie kosztów działalności niektórych przedsiębiorców. Zmianę, która dla części przedsiębiorców będzie oznaczać obniżenie płaconej przez nich składki wypadkowej za zgłoszonych do ZUS pracowników, wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 502). Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie […]