Magdalena Chmielewska-Cholewa

Magdalena Chmielewska-Cholewa

Stanowisko: Menedżer
Magdalena Chmielewska-Cholewa menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego oraz VAT, w szczególności związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Magdalena ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w spółkach doradztwa podatkowego, biorąc udział w różnych projektach na rzecz zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowych koncernów, których działalność obejmuje transgraniczny handel towarami. Prowadziła również szkolenia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego i VAT.

Lista wpisów tego autora

Importer ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie usług transportowych związanych z importem towarów. Ma również prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do kwoty podatku z tytułu importu towarów wynikającej z otrzymanych dokumentów celnych, gdzie koszty transportu zostały wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu tego importu. Korzystne dla podatników stanowisko w sprawie VAT […]


1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi podmioty uprawnione są do stosowania w określonych sytuacjach zwolnienia energii elektrycznej z akcyzy. Ustawodawca przewidział dwa rodzaje preferencji: 1.    Zwolnienie procesowe polegające na możliwości zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w określonych procesach tj.: do celów redukcji chemicznej, w procesach […]


Czynności związane z przyjęciem, rozładunkiem, transportem surowców do mieszalników i tworzeniem tzw. zestawu, który trafia do silosów, stanowiące przygotowaniem wsadu do pieca szklarskiego nie rozpoczynają procesu mineralogicznego. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2016 r. (IBPP4/4513-218/16-2/MK). Wnioskodawca (spółka) prowadzi działalność polegającą na produkcji szkła płaskiego i laminowanego. […]


Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając sprawę jednej z sieci sprzedaży detalicznej zdecydował się przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego budzące wątpliwości zagadnienie prawne, dotyczące ustalenia katalogu środków spożywczych, co do których będzie miała zastosowanie obniżona stawka VAT. NSA stara się ustalić w ten sposób: czy konieczne i dopuszczalne jest każdorazowe ustalanie podobieństwa do […]


Nadchodząca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przyniesie m.in. zmianę systemu funkcjonowania pośredniczących podmiotów tytoniowych. Celem tej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie działalności szarej strefy i jednocześnie zwiększenie wpływów budżetowych. Nowelizacja wprowadzi obowiązek rejestracji jako pośredniczący podmiot tytoniowy, w miejsce wcześniejszego powiadomienia o prowadzeniu takiej działalności. Niedochowanie powyższego będzie groziło karą grzywny. Najbardziej uciążliwą zmianą jest […]


25 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przekazując go do uzgodnień międzyresortowych. Nowela bazuje na założeniach projektu ustawy akcyzowej, które Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 listopada 2014 r. Śmiało można stwierdzić, że jest to jedna z największych nowelizacji ustawy akcyzowej w ostatnich latach, […]