Magdalena Boczoń

Magdalena Boczoń

Stanowisko: Starszy Konsultant
Magdalena jest starszym konsultantem oraz doradcą podatkowym w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

Zasada neutralności – jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania systemu podatku VAT. Podatnikom bliżej znana z praktyki, gdzie jako jej beneficjenci korzystają z prawa od odliczenia podatku VAT. W polskim prawie jest ona ograniczona ramami czasowymi odliczenia. Podatek VAT podlega odliczeniu w deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do jego odliczenia, lecz nie później […]