Łukasz Wilk

Łukasz Wilk

Stanowisko: Starszy Konsultant
Łukasz jest starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. W krakowskim biurze EY pracuje od 2013 roku. W swojej pracy Łukasz koncentruje się na doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji oraz projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Jego doświadczenie obejmuje przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych w procesach pozyskania dofinansowania zarówno z krajowych (SSE, Wieloletni Program Wsparcia), jak i unijnych (PO IR) źródeł finansowania. Łukasz bierze także udział w projektach dotyczących optymalizacji wykorzystania dostępnych źródeł publicznego finansowania oraz rozliczania pozyskanej pomocy publicznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Finanse i Rachunkowość).

Lista wpisów tego autora

W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.


Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło […]


Przepisy o uldze B+R wciąż budzą praktyczne wątpliwości, np. w zakresie tego, jak należy rejestrować czas pracy poświęcony na działania B+R oraz czy możliwe jest skorzystanie z ulgi B+R w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE. Poniżej publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na te i inne pytania.


Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.