Łukasz Wilk

Łukasz Wilk

Stanowisko: Menedżer
Łukasz jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. W krakowskim biurze EY pracuje od 2013 roku. W swojej pracy Łukasz koncentruje się na doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji oraz projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Jego doświadczenie obejmuje przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych w procesach pozyskania dofinansowania zarówno z krajowych (SSE, Wieloletni Program Wsparcia), jak i unijnych (PO IR) źródeł finansowania. Łukasz bierze także udział w projektach dotyczących optymalizacji wykorzystania dostępnych źródeł publicznego finansowania oraz rozliczania pozyskanej pomocy publicznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Finanse i Rachunkowość).

Lista wpisów tego autora

19 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wdrożenie dodatkowych mechanizmów wsparcia gospodarki w związku z postępującą na całym kontynencie epidemią COVID-19. Nowe regulacje nakierowane są na zwiększenie zakresu i wartości wsparcia firm dopuszczalnego w ramach pomocy publicznej, a nakierowane są przede wszystkim na utrzymanie płynności działalności gospodarczej wszystkich rodzajów […]


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wesprze przedsiębiorców realizujących inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową w ramach działania 2.1 POIR – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Już wkrótce rozpocznie się (najprawdopodobniej ostatni) nabór wniosków o dofinansowanie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe…


Opracowujesz nowe produkty, technologie lub rozwijasz te obecne? Wdrażasz nowe rozwiązania w swojej działalności? Poszukujesz dotacji na tego typu działania? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka ciekawych propozycji aktualnych konkursów! Sprawdź już dziś co przyniesie Ci ostatni rok bieżącej perspektywy finansowej UE!


Pod koniec 2019 r. ogłoszono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z Funduszy UE na 2020 r. Do zdobycia jest aż 2,6 mld PLN! Katalog konkursów daje możliwości pozyskania nawet do 80% dotacji – od projektów B+R realizowanych przez duże firmy, przez inwestycje w infrastrukturę B+R, po dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych przez firmy sektora mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP).


W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.


Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło […]