Łukasz Sobczak

Łukasz Sobczak

Stanowisko: Menedżer
Łukasz zajmuje stanowisko menedżera w dziale podatkowym EY we Wrocławiu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia zawodowe licencjonowanego doradcy podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych, reorganizacji biznesowych, w doradztwie podatkowym dla biznesów rodzinnych, jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych. Uczestniczył w wielu projektach typu due diligence. Łukasz doradza w zakresie osiągania podatkowej efektywności w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych i projektów M&A. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych w zakresie CIT, list płac, PIT i ZUS. Autor komentarzy i artykułów, występował w roli prelegenta na licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki podatkowej. Zanim Łukasz dołączył do naszego zespołu, pracował we wrocławskim biurze Deloitte na stanowisku menedżera.

Lista wpisów tego autora

Rząd chce ograniczyć listę zawodów objętych 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów, ale zapowiada możliwość jej rewizji w kolejnych latach. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła 8 listopada bez poprawek ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100 proc., tj. do kwoty […]