Łukasz Jeśkiewicz

Łukasz Jeśkiewicz

Stanowisko: Partner
Łukasz jest partnerem w Dziale Podatkowym EY zajmującym się tematyką międzynarodowego planowania podatkowego oraz fuzji i przejęć. Posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, które zdobył, doradzając przy licznych krajowych i transgranicznych wykupach lewarowanych, projektach due diligence, strukturyzacjach dezinwestycji, integracji potransakcyjnej, doradztwie w zakresie umów nabycia aktywów oraz przy negocjacjach z polskimi władzami skarbowymi. Łukasz posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej. W ramach swojej praktyki obsługiwał klientów z następujących branż: private equity, chemiczna, budowlana, nieruchomości, bankowość i finanse, media, zbrojenia, logistyka, samochodowa. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego. Łukasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest współautorem książki ,,Międzynarodowe Planowanie Podatkowe” (2006), autorem artykułów o tematyce podatkowej oraz prelegentem na konferencjach podatkowych.

Lista wpisów tego autora

Do końca 2015 roku Polska musi wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącą zwolnienia z CIT (podatku u źródła) dywidend wypłacanych przez polskie spółki do ich europejskich spółek matek. Rada Unii Europejskiej uchwaliła zmianę tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary, wprowadzając do niej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona na celu przeciwdziałanie uzgodnieniom, których celem jest uzyskanie korzyści podatkowej […]