Łukasz Groń

Łukasz Groń

Stanowisko: Starszy Konsultant
Łukasz jest starszym konsultantem i doradcą podatkowym w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

W dniu 1 marca 2017 r. Rzecznik Generalna Juliane Kokott przedstawiła opinię w sprawie C-605/15 – Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie – w odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny. Przedmiotem Opinii jest kwestia możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT na […]