Lucyna Bluszcz

Lucyna Bluszcz

Stanowisko: Konsultant
Lucyna jest konsultantem w Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego w ramach Działu Doradztwa Podatkowego EY. W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na doradztwie transakcyjnym – zajmuje się głównie projektami strukturyzacji podatkowych oraz due diligence. Zanim dołączyła do EY zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych, m.in. w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych. Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programu stypendialnego studiowała także w Belgii - na Université Libre de Bruxelles.

Lista wpisów tego autora

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 stycznia 2016 r. (sygn. II FSK 3162/13) zaprezentował korzystne dla podatników rozstrzygnięcie dotyczące możliwości powoływania się przez organy podatkowe na regulacje odnoszące się do pozorności czynności prawnych w sytuacji, gdy dokonane czynności mają charakter rzeczywisty, ale umotywowane są chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej. Zdaniem NSA, organy podatkowe są upoważnione […]