Leszek Patrzek

Leszek Patrzek

Stanowisko: Associate Partner
Leszek posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Swoją karierę zawodową zaczynał w Roedl Audit, gdzie pracował przez ponad 4 lata. Przed dołączeniem do EY, przez 10 lat zatrudniony był w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Leszek doradza między innymi w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, doradzając klientom polskim i zagranicznym, w tym podejmującym lub rozbudowującym działalność w Polsce. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, udziela bieżących porad podatkowych, wspiera klientów w zagadnieniach związanych z tematyką cen transferowych oraz pomocą publiczną udzielaną w formie zwolnień i innych ulg podatkowych, w szczególności dostępnych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a także zwolnień z podatku od nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom na wszelkich etapach prowadzenia działalności, również w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Lista wpisów tego autora