Krzysztof Słyk

Krzysztof Słyk

Stanowisko: Konsultant
Krzysztof jest konsultantem w zespole podatków i transakcji międzynarodowych (ITTS) w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych w kontekście prawa podatkowego międzynarodowego oraz ulg związanych z działalnością innowacyjną. Krzysztof studiował na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach prawo oraz zarządzanie. Zanim dołączył do zespołu EY, zajmował się głównie tematyką podatków międzynarodowych oraz compliance podatkowym. Krzysztof jest w trakcie zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Lista wpisów tego autora

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.


Na początku kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące zasad rozliczania na gruncie podatków dochodowych samochodów osobowych, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Objaśnienia dotyczą przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., które w znacznym stopniu zmieniły zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na firmowe samochody osobowe.