Katarzyna Tomalak

Katarzyna Tomalak

Stanowisko: Associate Partner
Katarzyna Tomalak zajmuje stanowisko Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole People Advisory Services. Dołączyła do zespołu EY w 2005. Pracuje w biurze we Wrocławiu. Katarzyna doradza w sprawach podatkowych – w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się doradztwem związanym z oddelegowaniem pracowników za granicę. Bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla pracowników, menedżerów oraz osób oddelegowanych do pracy za granicą. Opracowuje strategie HR oraz organizuje przeglądy podatkowe oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Stosunki Międzynarodowe) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

Lista wpisów tego autora

Ostatnie wyroki dotyczące kwestii rozliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, również te które zapadły na bazie znowelizowanych przepisów pokazują podobny kierunek interpretacji przepisów – weryfikują tym samym rozbieżne podejście prezentowane przez MF w interpretacjach indywidualnych.


Jeśli proponowane przez rząd zmiany wejdą w życie, podwyższą koszty zatrudnienia osób o najwyższych zarobkach. Rząd zaproponował zniesienie limitów na podstawę wymiaru składki emertytalnej i rentowej. 31 października wpłynął do Sejmu projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, który jest już po pierwszym czytaniu. Obecnie osoby z rocznym wynagrodzeniem brutto wyższym […]


W celu walki z unikaniem opodatkowana i ochrony integralności systemów podatkowych, rządy na całym świecie wprowadzają nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości i gromadzenia wymaganych informacji dla instytucji finansowych. Wymogi te znane są jako standardy automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard (“CRS”)) i zostały opracowane przez OECD. Celem przyjęcia CRS jest weryfikacja klientów […]