Katarzyna Kołłątaj

Katarzyna Kołłątaj

Stanowisko: Menedżer
Katarzyna jest licencjonowanym doradcą podatkowym w Zespole Sprawozdawczości Podatkowej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym w ramach bieżącej obsługi podatkowej, przede wszystkim z zakresu VAT i CIT.

Lista wpisów tego autora

Czynności polegające na udzielaniu pożyczek na rzecz innych podmiotów są odpłatnym świadczeniem usług i tym samym podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 23 sierpnia 2016 r. (IPPP1/4512-598/16-2/MPe). Wnioskodawcą jest spółka zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zajmuje się wynajmem powierzchni […]