Katarzyna Kłaczyńska

Katarzyna Kłaczyńska

Stanowisko: Adwokat
Katarzyna Kłaczyńska, LL.M., odpowiada w kancelarii EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy za praktykę w obszarze energetyki, zasobów naturalnych, ochrony środowiska i handlu emisjami. W międzynarodowym rankingu Chambers and Partners została wyróżniona jako wiodący specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska. Absolwentka Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia adwokackie w Stanie Nowy Jork. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie regulacyjnym dla spółek z branży energetycznej, paliwowej i wydobywczej oraz z sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Specjalizuje się w prawnych aspektach polityki klimatycznej, będąc jednym z najbardziej znanych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Jest stałym doradcą największych, działających w Polsce firm, reprezentując interesy krajowego przemysłu na forach międzynarodowych, w szczególności przed Komisją Europejską. Często pełni funkcję wiodącego doradcy prawnego w strategicznych projektach dotyczących kierunków regulacji, realizowanych najczęściej na zlecenie organizacji branżowych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych w energetyce i sektorze wydobywczym, w tym projektów o charakterze międzynarodowym. Jest częstym ekspertem i komentatorem tematów związanych z energetyką i ochroną klimatu dla mediów, wykładowcą gościnnym Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Harvarda. 5 lat z rzędu uznawana za wiodącego europejskiego specjalistę w obszarze prawa ochrony środowiska w rankingu Chambers & Partners

Lista wpisów tego autora

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) przedsiębiorstwa przemysłowe należące do najbardziej energochłonnych sektorów przemysłu będą mogły skorzystać z nowej ulgi. Może ona wynieść od 20 proc. do 85 proc. kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii, ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo w sposób bezpośredni jak i pośredni (w rachunkach za energię). Skorzystanie z ulgi wymaga podjęcia […]