Karolina Gizicka

Karolina Gizicka

Stanowisko: Partner
Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie, Lider zespołu Sprawozdawczości Podatkowej. Karolina od 16 lat zajmuje się świadczeniem usług doradztwa i wsparcia dla polskich oraz międzynarodowych klientów rozpoczynających działalność i wdrażających procedury podatkowe. Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowych projektów restrukturyzacyjnych obejmujących zarówno zmiany struktury własnościowej, jak i modelu biznesowego. Zarządza i nadzoruje liczne przeglądy podatkowe (w tym przeglądy efektywności podatkowej, przeglądy procedur podatkowych, przeglądy typu „due diligence”) oraz zajmuje się doradztwem dla inwestorów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), w tym prowadzeniem negocjacji z zarządem SSE, Ministerstwem Gospodarki i przedstawicielami lokalnych urzędów skarbowych. Zespół Karoliny świadczy ponadto usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego w celu zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych oraz maksymalizacji efektywności podatkowej oraz wsparcia w przygotowywaniu deklaracji podatkowych.

Lista wpisów tego autora

Według interpretacji Izby Skarbowej z Łodzi z 6 maja 2015 r. (IPTPB3/4510-74/15-2/KC) Polska spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek o charakterze podobnym do VAT, który zapłaciła poza Unią Europejską. Jednakże po jego odzyskaniu konieczne będzie rozpoznanie przez nią przychodu. Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi związane z urządzeniami przemysłowymi, która wnioskowała o interpretację indywidualną […]