Karol Raźniewski

Karol Raźniewski

Stanowisko: Associate Partner
Karol Raźniewski zajmuje stanowisko Associate Partner w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, do którego dołączył w 2005 r. Karol jest doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, a także absolwentem socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznania oraz ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studiował także administrację publiczną na Erasmus University Rotterdam w Holandii. Karol specjalizuje się w doradztwie z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim w procesie fuzji i przejęć, zarządzania wynagrodzeniami kadry kierowniczej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, międzynarodowej mobilności pracowników. Karol jest autorem publikacji i udzielał wywiadów dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Pulsu Biznesu", "Personelu i Zarządzania", czasopism naukowych. Prowadził szkolenia i konferencje z zakresu wynagrodzeń w sektorze bankowym, efektywnych struktur wynagradzania oraz obsługi podatkowo-ubezpieczeniowej pracowników delegowanych z Polski za granicę.

Lista wpisów tego autora

Już 20 maja 2017 roku zakłady ubezpieczeń będą musiały po raz pierwszy złożyć do KNF raport  (RSR, ang. regular supervisory report) z informacjami, które umożliwią organom nadzorczym zrozumienie systemu zarządzania oraz ocenę jego adekwatności w odniesieniu do strategii biznesowej i działań zakładu, delegowania odpowiedzialności oraz prawa do wynagrodzenia. To jednak nie koniec zmian – zakłady […]


W grudniu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaprezentowało propozycję implementacji regulacji dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń („Dyrektywa”) w postaci projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń („Ustawa”). Warto przeprowadzić analizę obowiązujących systemów premiowych w świetle nowych regulacji. Główne założenia Dyrektywy i Ustawy w związku z wymogami dotyczącymi wynagrodzeń dystrybutorów ubezpieczeń to: Proponowane regulacje mają dotyczyć […]


Brak dostępu do danych, które pomagają prawidłowo identyfikować oraz przewidywać kwestie związane z delegowaniem pracowników oraz ich mobilnością deklaruje ponad połowa (52%) zatrudnionych. Jeszcze więcej z nich (58%) deklaruje z kolei, że lokalne i międzynarodowe regulacje są jednym z największych wyzwań związanych z delegowaniem i mobilnością. Takie wnioski płyną z raportu firmy doradczej EY „2015–16 […]


Z dniem 4 czerwca 2016 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowiąca wdrożenie postanowień Dyrektywy 2014/91/UE do polskiego porządku prawnego. Ustawa wprowadza obowiązek opracowywania i wdrażania polityki wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym: członków zarządu, osób podejmujących […]