Kamila Czerwińska-Wilk

Kamila Czerwińska-Wilk

Stanowisko: Menedżer
Kamila jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunku Finanse i Rachunkowość). Od lutego 2017 r. pracuje w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W ostatnich latach zajmowała się głownie realizacją projektów w zakresie podatku od towarów i usług w sektorze publicznym. Wcześniej zajmowała się również tematami z zakresu CIT oraz VAT klientów biznesowych.

Lista wpisów tego autora

Opłaty pobierane przez placówki oświatowe za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, są wynagrodzeniem za usługi ściśle związane z edukacją. W związku z tym czynność ta jest objęta VAT, chociaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 23 lutego 2017 r. (2461-IBPP3.4512.94.2017.1.AR). Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w […]