Kamil Osiński

Kamil Osiński

Stanowisko: Adwokat
Kamil Osiński jest adwokatem i liderem Zespołu Prawa Nieruchomość EY. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, transakcjach nieruchomościowych a także umowach najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich oraz zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych oraz banków w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości (handlowych, biurowych oraz mieszkaniowych), a także w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji deweloperskich. Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów) a także ukończył Center For American Law Studies (Uniwersytet Warszawski / University of Florida) oraz Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School. Kamil Osiński, Real Estate Law Leader, EY Kamil Osiński is an advocate and Real Estate Law Leader at EY. He specializes in real estate law, in particular in verification of the legal status of real properties, real estate transactions as well as lease agreements concerning office and retail spaces. Kamil has a broad experience in advising both domestic and foreign developers, investment funds and banks on real estate issues pertaining in acquisition and disposal of the real estate (retail, office and residential) as well as preparation and completion of an investment. Kamil graduated from Warsaw University (Master of Law), Warsaw School of Economics (Postgraduate Management Studies for Developers) and also completed Center For American Law Studies (University of Warsaw / University of Florida) as well as Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School.

Lista wpisów tego autora

Senat przyjął zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowelizacją każdy, w tym również przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego będą mieć prawo nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 hektar (w porównaniu do obecnej powierzchni do 0,3 ha).