Joanna Werner

Joanna Werner

Stanowisko: Prawnik
Joanna jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy spółka komandytowa. Joanna specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz handlowym. Jako prawnik w dziale bankowości oraz finansów polskich oraz międzynarodowych kancelarii prawnych Joanna doradzała polskim i zagranicznym bankom oraz kredytobiorcom w licznych transakcjach finansowania typu acquisition finance, project finance, property finance, jak również w projektach restrukturyzacyjnych oraz cross-borderowych. Joanna posiada również doświadczenie w regulacyjnych aspektach działalności banków m. in. z zakresu licencjonowania działalności bankowej, czy też wdrażania rekomendacji KNF do dokumentacji wewnętrznej banku. Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantką III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Lista wpisów tego autora

Komisja Europejska planuje kolejny etap realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Capital Markets Union, CMU). 12 marca 2018 r. opublikowała projekt dyrektyw, których głównym celem jest stworzenie kompleksowych ram rozwoju rynku listów zastawnych w UE poprzez uzgodnienie minimalnych, wspólnych standardów harmonizacji opartych na istniejących regulacjach państw członkowskich.