Joanna Perzanowska-Kuśnierek

Joanna Perzanowska-Kuśnierek

Stanowisko: Starszy Menedżer
Joanna Perzanowska-Kuśnierek jest Starszym Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY i specjalizuje się w podatkach pośrednich. Dołączyła do EY w 2003 roku. Joanna jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Universitat Autonoma de Barcelona. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Joanna posiada bogate doświadczenie obejmujące bieżące doradztwo podatkowe dla polskich oraz zagranicznych firm, doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych, transakcji transgranicznych oraz konsekwencji w zakresie podatku VAT w ramach międzynarodowych struktur (TESCOM), przeprowadzanie kompleksowych przeglądów podatkowych oraz prowadzenie szkoleń podatkowych. Joanna jest współautorką Komentarza do Dyrektywy VAT oraz Komentarza do Dyrektywy VAT, Polska Perspektywa, autorką publikacji prasowych, a także wykładowcą na szkoleniach podatkowych.

Lista wpisów tego autora

Nowy argument dla organów podatkowych do zaostrzenia polityki w przypadku błędnego rozliczenia takich transakcji. 21 lutego 2018 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie konsekwencji VAT transakcji łańcuchowych (C‑628/16 Kreuzmayr GmbH). Każdy wyrok TSUE dotyczący tego rodzaju transakcji wywiera znaczący wpływ na od lat niejednolitą praktykę organów podatkowych. Co istotne, wyrok odnosi […]


Zagraniczna spółka, zatrudniająca na terytorium Polski dwóch pracowników zajmujących się zbieraniem zamówień na jej towary i niedysponująca przy tym zasobami technicznymi, nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 21 listopada 2016 r. (1462.IPPP3.4512.735.2016.1.JŻ). O wydanie interpretacji wystąpiła spółka prowadząca działalność w […]


Po wyroku w składzie 7 sędziów oraz uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego wydawało się, że temat opodatkowania VAT odszkodowań z tytułu wywłaszczenia gruntów przez miasta na prawach powiatu został zamknięty. Tymczasem, spór zostanie rozpoznany na nowo przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie TSUE może mieć pozytywny wpływ na rozliczenia VAT 66 miast na prawach powiatu w […]


Sprzedaż opodatkowana VAT realizowana przez zakład budżetowy powinna zostać uznana za czynności opodatkowane gminy, dając jej prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 17 sierpnia 2016 r. (IBPP3/4512-329/16-1/MN). Gmina, jako czynny podatnik VAT, poniosła wydatki na rozbudowę […]


30 października 2014 r. Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy dotyczący wprowadzenia ostatecznego systemu opodatkowania VAT w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniu prowadzonym przez EY na zlecenie Komisji Europejskiej w tym zakresie dokument Komisji odnosi się do pięciu rozważanych opcji opodatkowania: Opcja 1 – opodatkowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych w […]