Joanna Pachnik

Joanna Pachnik

Stanowisko: Starszy Menedżer
Joanna jest Starszym Menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (kierunek metody ilościowe i systemy informatyczne oraz finanse i rachunkowość), a także studentką V-go roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także program Finanse i Zarządzanie w Biznesie organizowany przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z EY przygotowujący do zdobycia międzynarodowego tytułu zawodowego Chartered Certified Accountant. Jest członkiem organizacji ACCA. Rozpoczęła współpracę z EY w dziale Audytu Finansowego. Obecnie pracuje jako menedżer w zespole Cen Transferowych EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Posiada doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów podatkowych.

Lista wpisów tego autora

12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości […]


Transfery aktywów niematerialnych np. sprzedaż baz klienckich, know-how, technologii czy patentów w grupach kapitałowych są powszechną praktyką. Wyceny takich transakcji sprawiają podatnikom znaczące trudności, co może kreować ryzyko podatkowe. Wynika to często z faktu braku konkretnych wytycznych, jak takie wyceny powinny być sporządzane na cele podatkowe. Dodatkową trudnością jest charakter przedmiotu wyceny, który często utrudnia […]


Sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi nienależącymi do podatkowej grupy kapitałowej, powinno nastąpić w zakresie wyznaczonym przez limity wynikające z tego przepisu obliczone dla podatnika, tj. dla grupy. Tak wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 31 stycznia 2017 r. (1462-IPPB6.4510.636.2016.1.AM). Z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego wystąpiła podatkowa grupa kapitałowa (PGK), […]


Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów (CbCR) oraz sposobu jej wypełniania. Projekt ma charakter w głównej mierze doprecyzowujący w stosunku do poprzedniego projektu z 24 października 2016 roku. Główne zmiany obejmują: dodanie informacji […]


20 marca br. Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, rozszerzającą obowiązki dla polskich spółek zależnych w zakresie raportu Country-by-Country-Reporting (CbCR). Zgodnie z projektem ustawy, na polskie spółki zależne zostaną nałożone dwa nowe, dodatkowe obowiązki: Obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej informacji o grupie podmiotów (raport CbCR) w określonych warunkach Obowiązek poinformowania […]


Dla oceny obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych podatnik jest zobowiązany zsumować wartość wszystkich transakcji wewnątrzgrupowych lub innych zdarzeń. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 15 lipca 2016 r. (IBPB-1-2/4510-430/16/JW). Wnioskodawca jest spółką kapitałową, która funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej, realizując następujące transakcje wewnątrzgrupowe: 1.    nabycie wyposażenia biura (sprzęt komputerowy) – […]