Jarosław Łukasik

Jarosław Łukasik

Stanowisko: Menedżer
Jarek jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz prawnikiem podatkowym z ponad 9-letnim doświadczeniem w doradzaniu polskim i międzynarodowym korporacjom. Od kilku lat koncentruje się na doradztwie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowym planowaniu podatkowym. Swoją dotychczasową karierę zawodową rozwijał w innej spółce doradztwa podatkowego z Wielkiej Czwórki, gdzie w ramach szerokiego portfolio projektów, wspomagał swoich klientów zarówno w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, jak również w opracowywaniu efektywnych struktur podatkowych i realizacji projektów restrukturyzacyjnych. Jarek przeprowadzał również ograniczone przeglądy podatkowe w ramach badania audytowego oraz kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie CIT i VAT dla firm z różnych branż.

Lista wpisów tego autora

Zgodnie z przeważającym, negatywnym dla podatników stanowiskiem organów podatkowych, do zastosowania zwolnienia WHT przy płatności dywidendowej konieczne jest spełnienie testu rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner, BO) po stronie odbiorcy takiej płatności. Potwierdził to m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.


W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.


OECD opublikowało raport dotyczący wpływu kryzysu COVID-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport ten porusza cztery kluczowe kwestie, tj. powstanie zagranicznego stałego zakładu z uwagi na obowiązkową pracę zdalną, czy zmianę rezydencji podatkowej spółek związaną z miejscem efektywnego wykonywania funkcji zarządczych.