Jarosław Łukasik

Jarosław Łukasik

Stanowisko: Menedżer
Jarek jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz prawnikiem podatkowym z ponad 9-letnim doświadczeniem w doradzaniu polskim i międzynarodowym korporacjom. Od kilku lat koncentruje się na doradztwie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowym planowaniu podatkowym. Swoją dotychczasową karierę zawodową rozwijał w innej spółce doradztwa podatkowego z Wielkiej Czwórki, gdzie w ramach szerokiego portfolio projektów, wspomagał swoich klientów zarówno w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, jak również w opracowywaniu efektywnych struktur podatkowych i realizacji projektów restrukturyzacyjnych. Jarek przeprowadzał również ograniczone przeglądy podatkowe w ramach badania audytowego oraz kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie CIT i VAT dla firm z różnych branż.

Lista wpisów tego autora

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.


OECD opublikowało raport dotyczący wpływu kryzysu COVID-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport ten porusza cztery kluczowe kwestie, tj. powstanie zagranicznego stałego zakładu z uwagi na obowiązkową pracę zdalną, czy zmianę rezydencji podatkowej spółek związaną z miejscem efektywnego wykonywania funkcji zarządczych.