Jakub Szarłowicz

Jakub Szarłowicz

Stanowisko: Starszy Konsultant
Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zajmuje stanowisko Seniora w dziale Doradztwa Podatkowego w katowickim biurze EY. W ramach pracy w Zespole Business Tax Advisory Kuba uczestniczył w szczególności w projektach związanych z kompleksowym opracowywaniem dokumentacji cen transferowych dla klientów z różnych branż, przygotowywaniem analiz porównawczych oraz opracowywaniem polityk cen transferowych. Ponadto brał udział w przeglądach dokumentacji podatkowej spółek pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi, kompleksowych przeglądach podatkowych z zakresu CIT i VAT, jak i projektach związanych z doradztwem podatkowym podczas procesów restrukturyzacji oraz przekształceń. Na co dzień zajmuje się także doradztwem w zakresie podatków dochodowych, podatków pośrednich, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz międzynarodowych aspektów podatkowych.

Lista wpisów tego autora

Niespójność przepisów, warunkujących obowiązek składania ORD-U powoduje wątpliwość interpretacyjne w zakresie informacji, które powinny zostać zaraportowane w tym formularzu. Nowe regulacje Ordynacji Podatkowej przewidują udogodnienie dla podatników, którzy muszą złożyć CIT-TP. Co do zasady są oni zwolnieni z obowiązku złożenia informacji ORD-U. Ordynacja Podatkowa przewiduje jednak jedno wyłączenie zwolnienia. Mianowicie, podatnik składający CIT-TP, zobowiązany jest […]