Jakub Organ

Jakub Organ

Stanowisko: Radca prawny
Jakub jest radcą prawnym w Kancelarii EY Law. Doświadczenie Jakuba obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego i w kwestiach korporacyjnych. Specjalizuje się w szczególności w doradztwie w transakcjach M&A, reprezentując zarówno kupujących jak i sprzedawców, w przeprowadzaniu badań due diligence dla klientów polskich i międzynarodowych z różnych branży (np. spożywczej, usługowej, logistycznej, samochodowej, budowlanej, medycznej, itp.), a także w projektach reorganizacyjnych w ramach grup kapitałowych, włączając w to doradztwo przy połączeniach, podziałach, transakcjach aportowych, itd. Jakub posiada również bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, włączając w to startupy, w szczególności przy rozpoczynaniu czy kończeniu działalności w Polsce. Jakub ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Przed przyjściem do EY w 2013 roku Jakub pracował w renomowanych kancelariach międzynarodowych i polskich.

Lista wpisów tego autora

Tarcza antykryzysowa 3.0 (Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) weszła w życie (w zasadniczej części) 16 maja 2020 r. Na jej podstawie przesunięciu uległy terminy związane z obligatoryjną dematerializacją akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.


Robocza wersja projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0, przewiduje wprowadzenie dalszych zmian w kodeksie spółek handlowych. Planowane zmiany mają zapewnić sprawne funkcjonowanie spółek kapitałowych w warunkach epidemii COVID-19. Projekt przewiduje…


W dniu 31 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. tarczę antykryzysową. Jeszcze tego samego dnia Minister Finansów zdążył wydać stosowne rozporządzenie, na mocy którego przesunięciu uległ termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez szereg podmiotów, w tym  przez spółki prawa handlowego i oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Zmiana terminów dotyczy także sporządzenia sprawozdań z działalności jednostek oraz skonsolidowanych dokumentów finansowych grup kapitałowych.


Już z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące dematerializacji dokumentów akcji, tj. zastąpienia papierowych dokumentów akcji elektronicznymi zapisami w odpowiednim rejestrze. Wprowadzane zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa spółek do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.


Tworząc nowe zasady składania sprawozdań finansowych ustawodawca nie pomyślał o obcokrajowcach prowadzących biznes w Polsce. Pod koniec stycznia parlament przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów tej ustawy, mającej na celu m.in. zelektronizowanie postępowania, wejdzie w życie 15 marca. Zgodnie z nowymi wymogami, sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe […]