Jakub Organ

Jakub Organ

Stanowisko: Radca prawny
Jakub jest radcą prawnym w Kancelarii EY Law. Doświadczenie Jakuba obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego i w kwestiach korporacyjnych. Specjalizuje się w szczególności w doradztwie w transakcjach M&A, reprezentując zarówno kupujących jak i sprzedawców, w przeprowadzaniu badań due diligence dla klientów polskich i międzynarodowych z różnych branży (np. spożywczej, usługowej, logistycznej, samochodowej, budowlanej, medycznej, itp.), a także w projektach reorganizacyjnych w ramach grup kapitałowych, włączając w to doradztwo przy połączeniach, podziałach, transakcjach aportowych, itd. Jakub posiada również bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, włączając w to startupy, w szczególności przy rozpoczynaniu czy kończeniu działalności w Polsce. Jakub ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Przed przyjściem do EY w 2013 roku Jakub pracował w renomowanych kancelariach międzynarodowych i polskich.

Lista wpisów tego autora

Już z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące dematerializacji dokumentów akcji, tj. zastąpienia papierowych dokumentów akcji elektronicznymi zapisami w odpowiednim rejestrze. Wprowadzane zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa spółek do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.


Tworząc nowe zasady składania sprawozdań finansowych ustawodawca nie pomyślał o obcokrajowcach prowadzących biznes w Polsce. Pod koniec stycznia parlament przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów tej ustawy, mającej na celu m.in. zelektronizowanie postępowania, wejdzie w życie 15 marca. Zgodnie z nowymi wymogami, sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe […]