Jakub Muszytowski

Jakub Muszytowski

Stanowisko: Menedżer
Jakub jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

12 lipca 2017 r. WSA w Poznaniu wydał orzeczenie (sygnatura I SA/Po 142/17) dotyczące tematu wzajemnych poręczeń w obrębie grup kapitałowych i uchylił wcześniejszą interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów. Spółka wnioskująca o interpretację indywidualną w przedmiotowej sprawie przystąpiła do grupowej polityki poręczeń, polegającej na zabezpieczaniu zobowiązań kredytowych. Polityka poręczeń skonstruowana jest w taki sposób, […]


Według interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 26 maja 2015 r. (IBPBI/2/4510-207/15/MO) przygotowanie dokumentacji cen transferowych staje się konieczne gdy łączna kwota lub zapłata należności, które wynikają z umów z podmiotem powiązanym przekracza próg ustawowy. Przyjęte zostało w praktyce podejście, że na potrzeby ustalania obowiązku dokumentacyjnego sumuje się wartości transakcji tego samego typu, zawarte z […]