Jakub Buchalik

Jakub Buchalik

Stanowisko: Menedżer
Jakub Buchalik jest menedżerem w Ernst & Young Doradztwo Podatkowe, członkiem zespołu Business Tax Advisory. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Doradztwo Podatkowe. Ma licencję doradcy podatkowego (numer wpisu 12463). Jakub posiada doświadczenie w obszarze doradztwa w zakresie restrukturyzacji i podatkowych struktur optymalizacyjnych, bieżącego doradztwa podatkowego, w tym w szczególności dla klientów z branży wydobywczej oraz energetycznej, przeprowadzania kompleksowych przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację obszarów ryzyka i możliwości optymalizacji bieżących rozliczeń, doradztwa w zakresie wewnętrznych procedur finansowo-księgowych oraz kompleksowego dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych.

Lista wpisów tego autora

Ostatnia interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów wskazuje na minimalizację ryzyka naliczenia VAT od kontraktów menedżerskich. Minister Rozwoju i Finansów wydał 6 października interpretację ogólną dotyczącą naliczania podatku VAT od kontraktów menedżerskich. Kluczowa dla tej analizy jest kwestia ponoszenia odpowiedzialności osób zarządzających wobec osób trzecich za szkody wyrządzone z tytułu prowadzonej działalności. Menedżerowie, którzy wykonują […]