Jacek Krupa

Jacek Krupa

Stanowisko: Asystent
Jacek jest absolwentem Uniwersytetu w Maastricht, gdzie ukończył studia z zakresu prawa europejskiego, prawa korporacyjnego i handlowego oraz międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Deloitte, gdzie koncentrował się na projektach dot. aspektów podatkowych fuzji i przejęć. Obecnie jest Asystentem w zespole ITS w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

OECD opublikowało raport dotyczący wpływu kryzysu COVID-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport ten porusza cztery kluczowe kwestie, tj. powstanie zagranicznego stałego zakładu z uwagi na obowiązkową pracę zdalną, czy zmianę rezydencji podatkowej spółek związaną z miejscem efektywnego wykonywania funkcji zarządczych.


Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku. Równocześnie opublikowano aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO.