Izabela Sadlik

Izabela Sadlik

Stanowisko: Starszy Konsultant
Izabela jest radcą prawnym oraz licencjonowanym doradcą podatkowym w Zespole Doradztwa Podatkowego EY. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym w ramach bieżącej obsługi podatkowej, restrukturyzacji podatkowych w szczególności w zakresie CIT.

Lista wpisów tego autora

Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment) z 12 maja 2017 r. zakłada, że podatnicy VAT płacąc za zakupiony towar lub usługę będą mieli możliwość dokonania zapłaty w taki sposób, że kwota netto zostanie przelana na bieżący rachunek bankowy dostawcy, podczas gdy kwota podatku trafi na dedykowany rachunek VAT. Środki zgromadzone na tym ostatnim […]


Czynności polegające na udzielaniu pożyczek na rzecz innych podmiotów są odpłatnym świadczeniem usług i tym samym podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 23 sierpnia 2016 r. (IPPP1/4512-598/16-2/MPe). Wnioskodawcą jest spółka zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zajmuje się wynajmem powierzchni […]