Honorata Ścisłowicz-Skraba

Honorata Ścisłowicz-Skraba

Stanowisko: Associate Partner
Associate Partner w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych na działalność inwestycyjną dużych przedsiębiorstw w ramach funduszy UE i Wieloletniego Programu Wsparcia, wprowadzaniu podmiotów do Specjalnych Stref Ekonomicznych, pozyskiwaniu zwolnień podatkowych i rozliczeniach dotyczących działalności w SSE oraz w kompleksowych przeglądach procedur podatkowych. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Finansów i Controllingu. Autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej o tematyce pomocy publicznej i podatków.

Lista wpisów tego autora

Przepisy o uldze B+R wciąż budzą praktyczne wątpliwości, np. w zakresie tego, jak należy rejestrować czas pracy poświęcony na działania B+R oraz czy możliwe jest skorzystanie z ulgi B+R w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE. Poniżej publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na te i inne pytania.


Jakie wymagania formalne należy spełnić, by korzystać z Innovation Box? Czy prawa, dla których będzie przysługiwać preferencyjne opodatkowanie muszą być zarejestrowane? Czy będzie możliwe łączenie ulgi B+R i Innovation Box? Na te i inne pytania odpowiedzieli eksperci EY.


Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.