Grzegorz Rogala

Grzegorz Rogala

Stanowisko: Menedżer
Grzegorz Rogala jest licencjowanym doradcą podatkowym, starszym konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Rachunkowości Podatkowej i Zarządzania Ryzykiem Podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz świadczeniu bieżących usług doradztwa podatkowego na rzecz klientów krajowych oraz międzynarodowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Obecnie Grzegorz jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Lista wpisów tego autora

Niemiecki podatek z tytułu nabycia nieruchomości nie jest kosztem bezpośrednio związanym z nabyciem udziałów w spółce, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT – tak wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego  z dnia 5 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2535/17).


W praktyce gospodarczej częstym zdarzeniem jest konwersja wierzytelności przysługujących udziałowcom wobec spółki na udziały w jej kapitale zakładowym. Jednym ze sposobów na przeprowadzenie takiej operacji jest potrącenie wzajemnych zobowiązań pomiędzy spółką i jej udziałowcem (z tytułu istniejącego zadłużenia i zobowiązania do dokonania płatności za obejmowane udziały). W ten sposób nie powstaje konieczność dokonywania przelewów gotówkowych, […]


Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o CIT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r., wykonanie przez podatnika świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania ciążącego na nim zobowiązania będzie skutkowało zwiększeniem przychodu podatkowego. Powyższe regulacje znajdą zastosowanie m.in. do spółek, które dokonują wypłaty dywidendy w formie rzeczowej (tj. zamiast dokonywać wypłaty udziału w zysku w […]