Grzegorz Kokoszkiewicz

Grzegorz Kokoszkiewicz

Stanowisko: Menedżer
Grzegorz jest menedżerem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe „Rachunkowość Finansowa w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie dla polskich i zagranicznych firm w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych. Posiada doświadczenie w ubieganiu się o zezwolenia SSE, pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł pomocy publicznej. Zajmuje się także rozliczaniem projektów dofinansowanych z Funduszy UE, w tym rozliczaniem kosztów pracy w centrach usług wspólnych. Uczestnik licznych szkoleń oraz spotkań z zakresu pomocy publicznej. Współautor poradnika dla administracji publicznej na temat pomocy publicznej.

Lista wpisów tego autora

W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.


Teraz projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zajmie się Komisja Gospodarki i Rozwoju. Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły przekazanie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przypominając, w ramach nowego systemu wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT / PIT w związku z […]


Nowy system wsparcia ma szanse wejść w życie już na początku drugiego kwartału 2018 r. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o wspieraniu inwestycji, który umożliwi wprowadzenie nowego systemu wsparcia publicznego, tzw. Polską Strefę Inwestycji i szeregu istotnych zmian w zakresie funkcjonowania dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Cała Polska jedną strefą W ramach […]