Ewa Rowińska

Ewa Rowińska

Stanowisko: Menedżer
Ewa jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przygodę z podatkami rozpoczęła na V roku studiów od praktyk w dziale doradztwa podatkowego w KPMG. Następnie przez cztery lata rozwijała swoją karierę we wrocławskim biurze Deloitte, gdzie koncentrowała się na projektach z zakresu podatku od towarów i usług w sektorze publicznym. Obecnie jest Menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

Ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wskazuje na możliwość stosowania przez gminę różnych prewspółczynników rozliczania VAT dla poszczególnych rodzajów działalności. Gmina to jednostka o skomplikowanej strukturze, prowadząca działalność w rozmaitych obszarach. Wynika to w szczególności z szerokiego katalogu zadań własnych, do wykonywania których jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane na podstawie przepisów ustawy o samorządzie […]