Emilia Piechota

Emilia Piechota

Stanowisko: Starszy Menedżer
Emilia jest Starszym Menedżerem w Zespole People Advisory Services EY. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, jak również w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w ramach oddelegowań pracowników do Polski i za granicę. Ukończyła amerykańskie studia na Baruch College w Nowym Jorku.

Lista wpisów tego autora

Nowe regulacje mogą negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim oraz generować znaczne koszty dla pracodawców. W Brukseli toczą się prace związane z nowelizacją unijnej Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W lipcu 2016 r. Komisja odrzuciła “żółtą kartkę”, czyli […]


Ustawa o delegowaniu pracowników weszła w życie 18 czerwca 2016 roku. Nakłada ona na pracodawców delegujących do Polski obowiązki, z których muszą się wywiązać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy. Zatem pracodawcy mają czas do 18 września br., aby uporządkować i właściwie przygotować sprawy związane z delegowaniem w firmie. Ustawa nakłada […]


Na polskim rynku pracy często zdarzają się sytuacje, kiedy przyjazd i podjęcie pracy przez cudzoziemca jest pożądane niezwłocznie. Czynnikami na to wpływającymi są oczywiście kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i znajomość branży takich osób, jednak istnieją również okoliczności opóźniające sprawny przebieg procesu legalizacji pracy i pobytu pracowników z zagranicy w Polsce. Mowa tu o licznych i skomplikowanych […]