Dominik Kaszuba

Dominik Kaszuba

Stanowisko: Konsultant
Dominik jest konsultantem w Zespole Business Tax Advisory (BTA) w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w lokalnych kancelariach prawnych, pomagając przy bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach zespołu BTA uczestniczy w różnorodnych projektach podatkowych, głównie z zakresu CIT oraz VAT. Dominik jest aktualnie seminarzystą na ostatnim roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie był także uczestnikiem Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. Rozwijając swoje zainteresowania z zakresu prawa gospodarczego, uczestniczył także w Winter School on European Business Law organizowanej przez Uniwersytet w Wuerzburgu.

Lista wpisów tego autora

Interpretacja ogólna Ministra Finansów rozwiała wątpliwości interpretacyjne związane z kwalifikowaniem wkładów pieniężnych do spółek jako przychód podatkowy. 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych implementująca europejską dyrektywę ATAD. Niestety, prawdopodobnie przez szybkie tempo prac nad projektem i złożoność niektórych regulacji, ustawa rodzi kilka wątpliwości prawnych, m.in. […]