Bartosz Grabda

Bartosz Grabda

Stanowisko: Konsultant
Bartosz jest Konsultantem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finance, Investment and Accounting. Na co dzień zajmuje się identyfikacją możliwości finansowania ze środków publicznych oraz realizacją projektów w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz dotacji krajowych.

Lista wpisów tego autora

9 marca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych inwestycji (Objaśnienia). Z założenia są one odpowiedzią na brak jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w tym zakresie.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny już w tym roku nabór w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Tym razem budżet przeznaczony do rozdystrybuowania to aż  1 100 mln PLN. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, realizujący projekty poza województwem mazowieckim.