Agnieszka Tałasiewicz

Agnieszka Tałasiewicz

Stanowisko: Partner
Agnieszka Tałasiewicz jest partnerem zarządzającym kancelarią EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy. Kieruje również pracami Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY oraz koordynuje działalność Tax Controversy w regionie CSE. Od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, wiceprzewodniczącą Rady ds. Podatków Lokalnych. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku. Bogate doświadczenie zawodowe Agnieszki sprawia, że kompleksowo udziela wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych, budowanie strategii na wypadek kontroli, reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi. Zrealizowała również wiele projektów dla inwestorów strefowych – na każdym etapie inwestycji i wykorzystania pomocy publicznej. Kierowana przez nią kancelaria prawna udziela wsparcia dla projektów realizowanych przez wszystkie działy doradztwa EY – doradztwa podatkowego, transakcyjnego i biznesowego. Agnieszka jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995 r.) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 1998 r. W 2009 r. ukończyła studia na IESE Business School w Barcelonie w ramach Advanced Management Program. Jest autorką wielu publikacji w prasie i magazynach branżowych, a także książki o Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce. W 2013 r. oraz 2014 r. Agnieszka zajęła I miejsce jako najlepszy doradca podatkowy w VII oraz VIII Rankingu Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej" w kategorii spory przed sądami administracyjnymi.

Lista wpisów tego autora

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 uwaga przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu minimalnej ciągłości działalności oraz płynności finansowej. W efekcie objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych […]


Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika wątpliwości co do treści przepisów podatkowych nie spełnia w praktyce swojej roli – zauważył Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzenie, czy istnieją wątpliwości, które na korzyść podatnika należy rozstrzygnąć musi być możliwe zobiektywizowane, nie zaś uzależnione – jak wynika z obecnej praktyki – od subiektywnego przekonania organu, który stosuje przepisy podatkowe. 13 grudnia […]


Ministerstwo Finansów coraz bardziej przypomina zaawansowane organizacje biznesowe. W tym roku podwyższa wyśrubowane już cele skuteczności kontroli skarbowych do 84%. Czy przełoży się to na wzmocnienie restrykcyjnego podejścia urzędników, a w efekcie przyniesie zwiększoną liczbę sporów? Czy wręcz przeciwnie – kontrole zostaną skierowane do przypadków oczywistych naruszeń prawa? Jaki będzie 2018 rok, przynajmniej ten w […]