Arnold Kowalski

Arnold Kowalski

Stanowisko: Starszy Konsultant
Arnold Kowalski jest starszym konsultantem współpracującym z Zespołem People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Z EY współpracuje od 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w projektach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawa ubezpieczeń społecznych dotyczących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów motywacyjnych i struktur wynagrodzeń. Arnold ukończył ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista wpisów tego autora

Nowe, wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r., zasady stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu, zwiększają limit przychodowy, ale redukują listę zawodów uprawnionych do takich rozliczeń. Nowelizacja z 27 października 2017 r. ustaw o CIT, PIT i podatku zryczałtowanym (Dz.U. poz. 2175) zmienia m.in. zasady stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 50-proc. dla […]


Przedsiębiorcy, którzy w firmowych autach wymieniają opony na letnie, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu. Uwzględnienie wydatków na wymianę opon w kosztach będzie możliwe, gdy samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Wówczas bowiem auto to jest wykorzystywane w celu prowadzonej działalności gospodarczej. Co ważne, wydatki na nabycie opon do […]


W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości […]


Podatnicy, którzy w 2013 roku uzyskiwali przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą najpóźniej w piątek 31 stycznia 2014 r. złożyć zeznanie PIT-28. Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinny do końca stycznia złożyć w urzędach skarbowych PIT-28 – zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to zarówno […]